Gã có mái tóc muối tiêu húi cua rất “ngầu”. Nước da nâu sậm, lộ nét dễ bị xúc động ở bầu mắt khiến gã giống một lão nông điền hơn “ông vua xích lô” hay vị giám đốc “người đương thời” của nhiều năm về trước.