Trong những ngày động đất thê thảm xảy ra trên đất nước Phù Tang, tôi không ngừng theo dõi tin tức từng giờ dù chẳng có bà con thân thích cũng như con cháu lao động hay du học bên đó. Trong những dòng tin ấy thỉnh thoảng lại được đọc, được xem những mẩu cảm tưởng hiếm hoi của người Việt chứng kiến cách ứng xử của người dân Nhật trước thảm họa.