Nếu nói về lễ nghi, nề nếp gia phong của người châu Á, có lẽ Nhật Bản là nước đứng hàng đầu về các nghi thức gia đình. Điều đáng học tập nhất ở họ là cho dù cuộc sống có bận rộn,vội vã đến đâu, họ vẫn giữ được nếp nhà. Hãy thử xem người Nhật có những nghi lễ nào trong việc giáo dục con cái từ xưa đến nay.