Không chỉ giới văn nghệ sĩ, người sống ở TP.HCM coi anh là vị cứu tinh khi đàn dương cầm (piano) của họ bị hỏng, mà những gia đình ở các tỉnh, thành khác cũng sẵn sàng thuê xe mời anh đến sửa. Anh tên là Phó Khánh Hoa, nhưng mọi người thường gọi anh với cái tên thân mật là… Xiếu.