Hồ Lắc là điểm du lịch trời cho Đắc Lắc, có non nước hữu tình, có một thời “trên cạn thì chim muông nhiều không kể xiết, dưới nước thì tôm cá nhiều xúc được từng gùi”. Ngoài ra, đây còn là vùng đất cư trú của người M’nông – một tộc người bản địa có nền văn hoá đặc sắc ở Tây Nguyên…