Trung tâm xét nghiệm y khoa tại Los Angeles ngày 24.8 đưa ra kết luận: cái chết bất ngờ của ông vua nhạc pop là do trong cơ thể của Michael Jackson có một lượng thuốc gây mê propofol quá lớn. Kết luận này được trình cho tòa án Houston (bang Texas) như một chứng cứ tội phạm.