Có một thực tế đáng buồn đang diễn ra phổ biến ở xã hội Việt Nam là tiêu xài quá độ thường xảy ra đối với người thụ hưởng tài sản chứ không phải người trực tiếp tạo ra lượng tài sản đó.