Nhiều nhóm khách Việt vào tham quan thì các ông chủ nhà cổ méo mặt bởi cây trong vườn trở nên xơ xác. Khách dẫn theo trẻ con bứt trái cây để chơi trò ném nhau…