Người phụ nữ đã 124 tuổi, cả thế giới biết đến bà như một biểu tượng của Mỹ và đánh dấu tình bằng hữu giữa hai cường quốc. Bà đã ra đời như thế nào?