Ở Huế, ông Hồ Tấn Phan không chỉ nổi tiếng là một người mê sách với kho thư tịch đồ sộ, ông còn được biết đến là nhà sưu tầm cổ vật tầm cỡ. Trong mảnh vườn rộng 3.000m2 của ông, bày la liệt những món đồ gốm do ông nhặt nhạnh được trong suốt 30 năm qua.