Bước sang tuổi 61, Lê Mạnh Tuấn vẫn còn hăng say với công việc sưu tầm những mẫu kỳ thạch quý. Từ một nhà địa chất, anh Tuấn trở thành nhà sưu tập kỳ thạch với gia tài khổng lồ là 7.000 mẫu đá quý.