Nằm trong khu Lam Sơn trên ngọn đồi Mai Anh, được xây dựng năm 1940-1944 do phu nhân toàn quyền Jean Decoux đứng ra quyên góp của nhiều giáo dân.