Có lẽ chưa bao giờ tình trạng nhậu nhẹt ở xứ ta lại phát triển, lan tràn như hiện nay. Liệu đây có phải là một tập quán văn hóa bình thường hay là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại?