Đã hơn 6 năm con xa quê, 6 năm không được thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Chiều nay, lòng con chợt nhớ mẹ, nhớ quê da diết và nhất là nhớ bánh gai mẹ làm.