Mùa hè đến, tức là đã tháng năm rồi đấy. Thế là thời điểm tôi chờ đợi nhất trong năm cũng đến. Cái thời điểm giống như bao đứa trẻ khác, tôi được nghỉ hè, được lê la đánh chuyền, đánh đáo, chơi ô ăn quan… Và thích nhất là được ăn cơm rượu nếp ngoại làm.