r94285024
Ảnh: Shutterstock

Hôi miệng không phải là căn bệnh nguy hiểm, nhưng nó khiến người ta mất tự tin khi giao tiếp.