Hồ nước lớn nhất ở Hà Nội vẫn đang bị đe dọa từng ngày bởi rác thải, nước thải….