Vừa được tham quan du lịch, vừa có cơ hội vận động cơ thể để bảo vệ sức khỏe, dưới đây là 10 địa điểm tuyệt vời trên thế giới rất thích hợp cho bạn khám phá bằng cách đi bộ theo gợi ý của tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet.