Trong du lịch, đôi khi du khách chỉ đến lưu trú tại một khách sạn cũng đủ mang lại một cảm giác khác lạ. Thậm chí, chỉ cần lưu trú mà không cần đến những điểm tham quan khác, bởi bản thân khách sạn đã là một điểm đến có một không hai.