Truyền thông không chỉ bằng lời nói mà còn bao gồm các kỹ năng khác nữa, như: viết, ngôn ngữ cơ thể, lắng nghe, và cả im lặng nữa. Nghề của tôi là nghề nói nên tôi ý thức được giá trị của lời nói, nhất là những lời nói đúng lúc, đúng hoàn cảnh và đúng người nghe. Trong mỗi chương trình huấn luyện kỹ năng nói trước công chúng, tôi đều nhấn mạnh một nguyên tắc nằm lòng của mọi diễn giả, đó là: Chỉ nói khi bạn thật sự có điều cần nói và tin rằng lời nói của bạn có tác động làm thay đổi người khác.