Lễ hội diễn ra quanh năm, xứ sở nào cũng vậy…Trong tháng 10 sắp tới, có những lễ hội nào đáng chú ý…