Khi mệt mỏi điều đầu tiên mình nghĩ đến là làm một tour du lịch đi đâu đó thật xa…để refresh đầu óc, lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc. Stress là bệnh phổ biến ngày nay, với các áp lực về công việc, gia đình,..