Thẳng tay loại bỏ món sữa thơm ngon ra khỏi thực đơn vì sợ phát phì là quan điểm sai lầm. Thực ra, phụ nữ cần uống sữa mỗi ngày.