Khi Lý Thái Tổ từ đất Hoa Lư dời đô ra Thăng Long, tới địa bàn có thế rồng chầu hổ phục, thì cũng là lúc Nguyễn Tướng Công huý Văn Trường đưa một phần họ Nguyễn lên định cư, ngược triền sông Hồng, đến đất Vĩnh Phúc, lập nên xã Đồng Tâm, tổng thư xá, chia các chi họ Nguyễn thành Nguyễn Văn, Nguyễn Duy, Nguyễn Khắc, Nguyễn Hữu Sau các trận lụt khủng khiếp, sông Hồng vùng Thư Xá bị đổi dòng, để lại cho xã Đồng Tâm một dãy đầm hồ vài trăm mẫu bát ngát mênh mông.