Không có tình yêu nào chân thật hơn tình yêu với ẩm thực”, nhà văn người Anh George Bernard Shaw từng nói như vậy. Ăn cái gì, ăn thế nào luôn là điều mà bất kỳ người dân nào trên thế giới quan tâm, hàng ngày.