Trong cái giá lạnh mùa xuân miền núi cao, cảm giác lái xe trên những cung đường gập ghềnh, quanh co giữa một vùng non xanh nước biếc làm người ta như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.