Những lần trước, khi đến Paris, lúc nào tôi cũng bận rộn: nếu không phải là một chuyến công tác thì cũng là một cuộc họp ngắn ngày, đôi khi chỉ kịp ghé qua Paris trước khi đến một thành phố châu Âu nào khác. Paris trong những lúc bận rộn đó được tôi ưu tiên dành trọn những giờ phút quý báu cho các thắng cảnh nổi tiếng. Và đương nhiên, những nơi nổi tiếng lúc nào cũng đông đúc khách du lịch.