Nói đến thành phố Hưng Yên, nhiều người nhớ ngay đến Phố Hiến – một thương cảng nổi tiếng nằm trải dài dọc theo tả ngạn sông Hồng vào khoảng thế kỷ XVII – XVIII. Vào thời còn phồn thịnh, Phố Hiến không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế thứ hai sau kinh đô Thăng Long mà còn là nơi gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Đến nay, quá khứ sôi động ấy vẫn còn thể hiện qua nhiều công trình kiến trúc như đền, chùa, nhà thờ, văn miếu…