Những vùng ngoại ô tốt nhất nước Mỹ

Du lịch Mỹ – Edmond of Oklahoma được trang web Neighborhood Scout bình chọn là một trong những vùng ngoại ô tốt nhất của Mỹ. Ứng viên tiếp theo là Kensington, Circle Pines, Reading of MA cùng 6 vùng ngoại ô khác. Trang web dựa trên nhiều tiêu chí để đánh giá và tìm kiếm các vùng ngoại ô hấp dẫn nhất như: chi phí nhà cửa hợp lý, môi trường giáo dục tốt, tỷ lệ tội phạm thấp, việc làm và giao thông đi lại thuận tiện…

Edmond, Oklahoma

Tỉ lệ thất nghiệp: 4.9%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $201,770

Tình hình an ninh tốt hơn các nơi khác trên toàn nước Mỹ tới 71%.

Edmond là một vùng ngoại ô tuyệt vời nhất và lớn thứ 6 nước Mỹ với dân số 87.405 người trên diện tích 87.9 dặm vuông thuộc tiểu bang Oklahoma. Những trường công ở đây tốt hơn các trường khác của nước Mỹ 59% và tốt hơn 96% so với các trường còn lại của bang. Một nửa dân số đã định cư ở đây hơn 4 năm và sở hữu nhà riêng.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Edmond nằm trên đường ranh giới phía bắc của thành phố Oklahoma.

Kensington, Maryland

Tỉ lệ thất nghiệp: 5.8%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $458,821

Tình hình an ninh tốt hơn 48% so với các nơi khác trên toàn nước Mỹ.

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Thị trấn Kensington thuộc bang Maryland có những trường công tốt hơn 79% các trường khác trên toàn nước Mỹ và hơn 82% so với các trường còn lại bang. Trên 58.8% dân số của Kénington đã định cư được trên 4 năm và 63.5% sở hữu nhà riêng.

Circle Pines, Minnesota

Tỉ lệ thất nghiệp: 6.5%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $203,954

Tình hình an ninh tốt hơn các nơi khác của Mỹ 55%

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Các trường công trong thị trấn Circle Pines (Minnesota) tốt hơn các trường khác của nước Mỹ 90% và 95% so với các trường còn lại ở bang Minnesota. Vùng ngoại ô này có 31.5% dân số định cư trên 4 năm và 92.6% đã sở hữu nhà riêng.

Reading, MA

Tỉ lệ thất nghiệp: 6.7%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $469,548

Tình hình an ninh tốt hơn các nơi khác trên toàn nước Mỹ 52%

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Cư dân ở Reading chủ yếu là những người lao động trí óc và rất thân thiên. Các trường công thuộc thị trấn tốt hơn các trường khác của nước Mỹ 98% và hơn 87% so với các trường còn lại thuộc bang MA.

Poquoson, Virginia

Tỉ lệ thất nghiệp: 6.8%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $343,923

Tình hình an ninh tốt hơn 40% các nơi khác trên toàn nước Mỹ

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Ngoại ô Poquoson có dân số đứng thứ 5 trong danh sách với 31.6% cư dân định cư hơn 4 năm và 81.4% đã sở hữu nhà riêng.

Midlothian, Virginia

Tỉ lệ thất nghiệp: 6.8%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $269,752

Tình hình an ninh tốt hơn 49% so các nơi khác trên toàn nước Mỹ

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Là cộng đồng lớn thứ 13 ỏ Virginia, Midlothian.

Wexford, Pennsylvania

Tỉ lệ thất nghiệp: 7.0%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $345,579

Tình hình an ninh tốt hơn các nơi khác trên toàn nước Mỹ 35%

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Wexfod có dân số 18.163 và phần lớn là người lao động trí óc. Đây là một thành phố nhỏ với nhiều ngôi nhà và đô thị mới.

Round Rock, Texas

Tỉ lệ thất nghiệp: 7.0%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $224,011

Tình hình an ninh tốt hơn các nơi khác trên toàn nước Mỹ 28%

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Phần lớn cư dân Round Rock làm trong lĩnh vực máy tính và toán học, chiếm tới 95% so với các thành phố khác của Mỹ.

Morgan, Utah

Tỉ lệ thất nghiệp: 7.2%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $269,198

Tình hình an ninh tốt hơn 59% so với các nơi khác trên toàn nước Mỹ

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

Morgan có những trường công tốt hơn các trường khác của Mỹ tới 82% và đứng đầu toàn bộ các trường còn lại trong bang.

Columbia, Maryland

Tỉ lệ thất nghiệp: 7.5%.

Chi phí tiền nhà trung bình: $379,146

Tình hình an ninh tốt hơn 34% so với các nơi khác trên toàn nước Mỹ

vong quanh nuoc my, diem den my, du lich hoan my, dulichhoanmy

số 10: Columbia, Maryland

BÀI VIẾT KHÁC

Thông Tin Tư Vấn

Vui lòng điền chính xác thông tin
để được đội ngũ Du lịch Hoàn Mỹ hỗ trợ tốt nhất