Trên đường tour, khi xe đang lăn bánh, trách nhiệm của một hướng dẫn viên (HDV) du lịch bình thường là đứng thuyết minh, cung cấp thông tin cho du khách. Tuy nhiên, trong ngành du lịch lại có một từ lóng là “sitting guide” hay “sleeping guide” – ám chỉ một bộ phận HDV khi lên xe chỉ “ngồi”, “ngủ” mà không được “đứng” hoặc “nói”.