Miền đất Quảng Bình đã sinh ra bậc huân hiền Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700). Ông có công mở cõi về phía miền Nam, định hình vĩnh viễn đất nước xuống mũi Cà Mau. Nhân lễ kỷ niệm 310 năm ngày mất của ông, chúng tôi về nơi chôn nhau cắt rốn của ông ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình – về nơi khai nguyên ấy mới biết nhiều chuyện lý thú về ông và dòng họ Nguyễn Hữu trứ danh.