“Chúng tôi không dựa vào “quan hệ” để tồn tại nên không đặt nặng vấn đề lo Tết. Mỗi ngày đối diện với bao khách hàng nước ngoài, cách tốt nhất là tạo văn hóa kinh doanh thật chuẩn mực…”.