Khi tôi nói sẽ mang nem rán đến tham dự buổi liên hoan với nhóm bạn nước ngoài, chợt nghe một người nhắc: “You should bring “nuoc mam cham” (anh nhớ mang theo “nuoc mam cham”). “What?” (“Sao?”). “Your nước mắm chấm, Vietnamese dipping source” (nước mắm chấm, loại nước chấm của người Việt Nam ấy”.