Nhiều người hỏi bác sĩ: “Xem quảng cáo thấy nói nước tăng lực là thứ nước uống có sức mạnh thần kỳ, bổ dưỡng, rẻ tiền và tiện lợi. Vậy nước tăng lực có thật sự ngon, bổ, rẻ và công dụng thần kỳ như lời quảng cáo không?”.