Cán bộ làm sai, ông biết được thì vài ngày sau trước cổng nhà ông có “thơ” liền. Thơ ông châm đau hơn chửi, đối tượng bị “đánh” chỉ biết ngậm bồ hòn và lặng lẽ sửa sai. Đó là lão nông tri điền Đinh Quang Chương ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An.