Hàn Quốc đang nỗ lực tự chủ về năng lượng và nâng cấp công nghệ xanh để đứng vào hàng 10 nước phát triển nhất thế giới vào năm 2030, tạo lập hình ảnh một “Hàn Quốc Xanh” trong mắt bạn bè quốc tế.