Có vẻ một trong những điều mang lại khoái cảm cho con người là khi họ phê phán người khác. Nguyên nhân tâm lý đơn giản nhất, đó là chúng ta thấy sung sướng khi “vuốt ve” cái tôi của mình. Chê người khác để ta khẳng định mình giỏi hơn, sáng suốt hơn, hay ngon lành hơn họ.