Một dự án xây dựng phòng vệ sinh cho người chuyển giới tính đang gây tranh cãi tại thành phố San Martin ở Argentina.