Nếu một ngày phải xa, trong dằng dặc nỗi nhớ về Hà Nội, có lẽ những món quà vặt đủ mọi “thể loại” sẽ luôn cồn cào, vương vấn.