Đông Hà Nội mang đặc trưng rất riêng và có lẽ vì thế mà những món quà đông tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, gợi cho những người con xa xứ một nỗi niềm khôn nguôi và để rồi khi chợt nhận ra mùa đông về ai cũng muốn chạy ùa đến để cùng thổn thức với quà đông Hà Nội.