Quỹ Từ thiện Lien Foundation của Singapore có một sáng kiến độc đáo mang tính nhân đạo là thiết kế loại quan tài đặc biệt mang tên “Quan tài hạnh phúc” để an táng các cụ già độc thân sống trong các trại dưỡng lão theo nguyện vọng của các cụ trước khi qua đời