Thời gian gần đây, ở Huế bùng lên loại hình quảng cáo bằng giấy A4 cũng như những băngrôn quảng cáo gây mất mỹ quan thành phố. Quảng cáo còn xâm phạm cả di tích nhưng vấn đề này đang được xem là bình thường và chưa được quan tâm thỏa đáng.