Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với công an TP, Ủy ban về người VN ở nước ngoài vừa giới thiệu các quy định mới trong Luật quốc tịch, thủ tục xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại VN.