Mặt hồ bao la, từng đợt gió mát rượi, không gian tĩnh lặng khiến mọi người có cảm giác như đang dạo chơi ở một vùng sông nước.