Mấy năm gần đây về bãi biển Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) không còn nhìn thấy bãi biển trải dài mà thấy một bãi rác khổng lồ bốc mùi nồng nặc.