Trên cánh đồng quê tôi ngày trước có nhiều rạm, chúng trú ngụ ở những cái hang không sâu ven bờ ruộng. Khi gặp mưa, lũ rạm bò đi kiếm ăn. Lúc bấy giờ tha hồ nhặt bỏ vào giỏ. Chính vì thế mà mùa bắt rạm thường xảy ra sau mùa lụt.