Năm 2011 là năm bảo vệ rừng. Ngày môi trường thế giới của năm 2011 cũng là ngày tôn vinh rừng (chủ đề Liên Hiệp Quốc đưa ra là “Rừng: giá trị cuộc sống từ thiên nhiên”). Nhưng…