Vùng duyên hải Sa Huỳnh nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc huyện Đức Phổ vốn nổi tiếng với bãi biển đẹp và là vựa muối quan trọng ở miền Trung. Dưới cái nhìn của những nhà khảo cổ học, Sa Huỳnh là một vùng trung gian văn hóa rộng lớn – nơi lần đầu tiên vào năm 1909, nhà khảo cổ học M.Vinet người Pháp đã khai quật được những ngôi mộ chum với khá nhiều công cụ lao động và đồ trang sức tinh xảo.