Lên Tây Nguyên vào mùa khô, tức là từ tháng 11 đến tháng 4 Dương lịch, nếu đi vào những bản làng của người Bana, du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào không khí rộn rã trong những dịp lễ hội Pơ Thi (lễ Bỏ mả).