Tuy phải ra khỏi giường từ năm giờ sáng, không dùng điểm tâm trong không gian thanh lịch của Palace of the Lost City thiết kế theo kiểu dinh thự tráng lệ giữa rừng già châu Phi, nhưng 12 thành viên của đoàn du khảo Nam Phi đều đúng hẹn và háo hức. Bình minh hôm ấy, chúng tôi vào Công viên Quốc gia Pilanesberg săn ảnh “Năm ông lớn”.